Штампа
ПДФ

Делегати огранка Ужице

1 .ГОРАН ТОДИЋ-председник Извршног одбора ОУЕ-СПО радиолошки техничари 064/8837518

2. БИЉАНА ЋИРИЋ заменик председника Скупштине КМСЗТС-СПО мед. сестре - секундарна здравствена заштита члан Статутарне комисије КМСЗТС 064/6451108

3. ОЉА БОГДАНОВИЋ Извршни одбор ОУЕ - члан Комисија за посредовање ОУЕ - председник 064/6451100

4. СЛАВИЦА ФИЛИПОВИЋ Извршни одбор ОУЕ - члан СПО мед. сестре терц. здрав. заштита 064/8837517

5. ТАЊА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ Извршни одбор ОУЕ - члан Комисија за посредовање ОУЕ члан 064/6451090

6. ЉИЉАНА ПАУНОВИЋ Управни одбор КМСЗТС - члан 064/6451098

7. БРАНКО ПАНТЕЛИЋ Управни одбор  КМСЗТС -  члан СПО Санитарни техничари 064/8837528

8. ЛАЗАР НОВАКОВИЋ Надзорни одбор КМСЗТС - члан 064/8837555

9. НЕНАД ЖИВКОВИЋ Пододбор ФУП-а ОУЕ - председник СПО мед. сестре -примарна здрав.заш. 064/6451105

10. ОЛИВЕРА ЖИВКОВИЋ-ДАБИЋ Пододбор ФУП-а ОУЕ -  члан 064/6451113

11. ГОРДАНА СИМОВИЋ Пододбор ФУП-а ОУЕ - члан СПО Стоматолошки техничари 064/6451096

12. ДРАГАНА БОРОЈЕВИЋ Пододбор ФУП-а ОУЕ - члан СПО Бабице 064/6451099

13. СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ СПО нутриционисте -дијететичари Пододбор ФУП-а ОУЕ члан 064/6451095

14. ВЕСНА ГРГУГОВИЋ Одбор за образовање КМСЗТС члан Суд части И степена ОУЕ  члан 064/6451102

15. ЈОВАН ПАВЛОВИЋ СПО физиотерапеутски тех. и радни терапеути Суд части И степена ОУЕ председник 064/6451086

16. ЈЕЛЕНА АНТОНИЋ СПО фармацеутски техничари Одбор ФУП-а КМСЗТС члан Суд части ИИ степена КМСЗТС 064/6451103

17. ДРАГАНА ПАНИЋ Комисија за избор и именовање КМСЗТС 064/6451093

18. СРЂАН ТОПАЛОВИЋ СПО зубни техничари Суд части И степена ОУЕ члан Заменик дисц. Тужиоца КМСЗТС 064/6451106

19. РАДЕ ВЕРУОВИЋ делегат Скупштине КМСЗТС Огранка Ужице 064/6451112

20. ДРАГАН СПАСЕНИЋ Комисија за посредовање ОУЕ - члан 064/1529875

21. ГОЈКО СТЕФАНОВИЋ Комисија за посредовање КМСЗТС - члан Етички одбор КМСЗТС - члан 065/3713679

Аутор: Administrator