Штампа
ПДФ

Портал Јавних набавки-гориво

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 - Партија 1.
КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ - ЦЕНТРАЛА
Б Е О Г Р А Д
Улица Пилота Михајла Петровића број 5-Г
ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА - ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ- ЦЕНТРАЛЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 - Партија 2.
КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ - ОГРАНАК ВОЈВОДИНА
Н О В И С А Д
Улица Железничка бр. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1
ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА - БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА ВОЈВОДИНА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 - Партија 3.
КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК НИШ
Н И Ш
Улица Душанова број 52-76
(П.У.Ц. ''Душанов базар'' Објекат Пирамида, I спрат, објекат 104)
ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА - ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ- ОГРАНКА НИШ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИАутор: Administrator