Штампа
ПДФ
03
мај
2012

Specijalan tarifni profil samo za članove Komore medicinskih sestara!

 

 

Iskoristite sjajnu priliku i komunicirajte sa svim članovima Komore medicinskih sestara na jednostavan, efikasan i lak način. Telekom Srbija je za specijalno za Vas kreirao tarifni profil koji Vam omogućava:

 

ü      Neograničene besplatne razgovore sa svim članovima Komore 

ü      Povoljne cene razgovora u okviru mt:s mreže i u nacionalnom saobraćaju 

ü      10 MB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju 

ü      Tarifiranje svih poziva u sekundama, bez naplate uspostave veze.

 

U nastavku je dat kompletan cenovnik tarifnog profila:

 

Vrsta usluge

Cena u dinarima
(bez PDV-a)

ON NET (pozivi unutar i između Biz:net grupe KMSZTS saobraćaja „Srbija“ i Biz:net grupe KMSZTS FAMILY)

0

Pozivi ka integrisanim fiksnim linijama

1,90

Uspostava veze se ne naplaćuje u ON NET saobraćaju

OFF NET (pozivi izvan Biz:net grupe)

Pozivi ka ostalim mt:s brojevima

3,00

Ostali nacionalni pozivi

7,00

Uspostava veze u OFF NET saobraćaju se ne naplaćuje

 

SMS poruka

1,70

GPRS (besplatno 10 MB, po liniji)

SMS poruka ka inostranstvu

10,00

MMS poruka

10,00

Mesečna pretplata po liniji

30,00

 

  

Na raspolaganju su Vam i atraktivni mobilni telefoni iz aktuelne mt:s ponude (link je http://www.mts.telekom.rs/index.php/Biznettelefoni.html ) koje možete kupiti po znatno povoljnijim cenama uz aktivaciju usluge Biznet tarifne opcije (link je http://www.mts.telekom.rs/index.php/biznet-tarifne-opcije.html) .

Korisnik navedene specijalne tarife možete postati na jednostavan i brz način u najbližoj poslovnici Telekoma Srbija uz priloženu člansku kartu Komore medicinskih sestara.

Аутор: Administrator