Штампа
ПДФ

Делегати огранка ВојводинаИменовани  делегати за чланове Органа и Тела  Коморе из Огранка Војводина.

Чланови   ИЗВРШНОГ  ОДБОРА - Огранка Војводина КМСЗТС:
Ранка Јешић – Председница ИО 
Јасмина Загорац -члан
Мирјана Васић  -члан
Даница Нешковић -члан
Гордана Грујић -члан
Драгана Пендић-члан
Александра Берић -члан

Чланови УПРАВНОГ ОДБОРА  КМСЗТС из Огранка Војводина:
Јованка Ралић   председница У.О.
Десанка Ракић -члан
Чедомир Катић -члан
Ева Вулић -члан
Дарко  Сова-члан       

Члан НАДЗОРНОГ ОДБОРА  КМСЗТС из Огранка Војводина:
 Љиљана Шпишак  


Члан ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КМСЗТС из Огранка Војводина:
Анита Соколи -Вркић  


Чланови  ОДБОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА  КМСЗТС 
из Огранка Војводина :
Драгана Пендић – Примарна здравствена заштита, 
Тања Раић Бабин – Секундарна здравствена заштита, 
 Елизабета Ћирић -Терцијарна здравствена заштита, 
                                   Чланови   ПРОФИЛСКИХ ОДБОРА КМСЗТС из Огранка Војводина :
Владимир Шијан – Проф. одбор лабораторијских техничара, 
Марија Ковачевић-Радивојевић – Проф.одбор фармацеутских техничра,              
Биљана Вељковић – Проф.одбор санитарних техничара, 
Аница Маринков- Одбор дијететичара-нутрициониста, 
                           

Чланови ОДБОРА ФУП.а

Члан Одбора за доделу средстава по Правилнику ФУП-а на нивоу КМСЗТС:
Снежана Страхинић

Пододбор  ФУП-а на нивоу Огранка Војводина:
Цвета Николић-председница
Верица Стакић  
Тања Миладић  
Ружица Станковић  
Тања Раић Бабин 

Чланови Суда части 1. степена КМСЗТС - Огранка Војводина:
Цвијета Николић-председница
Владимир Шијан -члан 
Бранка Солеша-члан 
Члан Суда части 2. степена КМСЗТС из Огранка Војводина:
Марија Ковачевић Радивојевић 

Заменик дисциплинског тужиоца:
Анита Соколи-Вркић 


Комисија за избор и именовање на нивоу КМСЗТС  из Огранка Војводина:
Небојша Васић 

Комисија за верификацију на нивоу КМСЗТС  из Огранка Војводина:
Владимир Шијан  


Комисија за посредовање на нивоу КМСЗТС  из Огранка Војводина:
Соња Видовић   


Комисија за посредовање на нивоу Огранка Војводина:
Тања Миладић – председница
Аница Маринковић – члан
Биљана Вељковић – члан 


Аутор: Administrator