Штампа
ПДФ
За чланове Одбора Фонда узајамне помоћи Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије изабрани су:

1. Душанка Јелић, Огранак Београд,
2. Снежана Страхинић, Огранак Војводина,
3. Мирјана Јанковић, Огранак Крагујевац,
4. Јелена Антонић, Огранак Ужице,
5. Драган Живковић, Огранак Ниш,
6. Драган Ристић, Огранак Косово и Метохија.





I  Пододбор ФУП-а Огранка Београд:

1. Весна Стоименов, председник,
2. Никола Ћурувија,
3. Слађана Крстић,
4. Едвард Водишек,
5. Срђан Ћирић.

II  Пододбор ФУП-а Огранка Војводина:

1. Цвијета Николић, председник
2. Татјана Рајић Бабин, 
3. Верица Стакић,
4. Тања Миладић,
5. Ружица Станковић.

III  Пододбор ФУП-а Огранка Ужице:

1. Бранка Новаковић, председник,
2. Славица Ницовић,
3. Милош Марковић,
4. Драгана Боројевић,
5. Љиљана Пауновић.

Аутор: Administrator