ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку продаје службеног путничког возила КМСЗТС Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI...

опширније...

Јавни оглас за продају службеног возила КМСЗТС – ŠKODA OKTAVIA ELEGANCE 1,9 TDI . 

опширније...

Јавни оглас III у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Захтеви се подносе у периоду од 04. - 18. септембра 2017. године.

Преузмите Оглас...

Поштоване колегегинице и колеге,

у циљу превенције и спречавања физичког и вербалног насиља над медицинским сестрама и здравственим техничарима, од данас, преко интернет сајта КМЗСТС, можете да поднесете онлајн пријаву насиља. 
Комора све своје стручне капацитете ставља на располагање својим члановима како би пружила неопходну правну помоћ жртвама насиља и спречила насилничко понашање над медицинским сестрама и здравственим техничарима током обављања здравствене делатности. 

Комора очекује да ће сарадња и размена информација свих чинилаца здравственог система Србије, убрзана имплементација превентивних мера, наставак залагања за унапређење законске регулативе и увођење адекватних санкција, дати јасну поруку да НАСИЉЕ НАД ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА НЕ СМЕ БИТИ ТОЛЕРИСАНО!.

ПРИЈАВА НАСИЉА...


25.07.2017. год. је одржан састанак КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ...

опширније...


Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС-I за 2017. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2017/2018 годину. Захтеви се подносе у периоду од 17. јула до 31. јула 2017. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

преузмите ОГЛАС...

КМСЗТС је кроз надоградњу свог информационог система отворила могућност организаторима континуиране едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре да евидентирају присуство чланова наше коморе на овим програмима путем интернета, директно у Регистар КМСЗТС...

oпширније...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС -II у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС……


опширније...

Обавештење организаторима акредитваних програма континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике и члановима КМСЗТС... 

опширније..


На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у јануарском року 2017. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2018. године.

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

"Обавештавамо вас да ће се јавна расправа о Нацрту закона о апотекарској делатности одржати у периоду од 13. јануара 2017. до 02. фебруара 2017. године. На нашем сајту и на званичној интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије  објављен је наведени Нацрт закона као и програм јавне расправе. Позивамо вас да узмете активно учешће!"...

Нацрт  закона о апотекарској делатности
Јавни позив за учешће у јавној расправи
Програм расправе 
Образац 1 коментара на Нацрт закона о апотекарској делатности
Образац 2 коментара на Нацрт закона о апотекарској делатности

www.zdravlјe.gov.rs

Здравствени савет Србије расписао ЈАВНИ ПОЗИВ  o акредитацији програма континуиране едукације у 2017. год... 

опширније...

Министарство здравља Републике Србије организује јавну расправу за Нацрт Закона о санитарном надзору која ће се одржати у уторак, 10.01.2017. године са почетком у 12:00 часова у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, сала 1, у приземљу. 

На нашем сајту можете преузети :

Нацрт Закона о санитарном надзору, 
Образложење, 
Образац за давање коментара на Нацрт Закона,  као и 
Закључак одбора Владе Републике Србије


www.zdravlje.gov.rs

Обавештење члановима КМСЗТС о објављивању Нацрта закона о здравственој заштити...

Нацрт закона о здравственој заштити... 

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о здравственој заштити ...

Програм јавне расправе...

Образац коментара на Нацрт закона о здравственој заштити ...

www.zdravlje.gov.rs

Oбраћање директорке КМСЗТС члановима Коморе поводом изношења лажних оптужби у дневним новинама од стране појединих високих функционера Коморе...


опширније...

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС IV /2016. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС. Захтеви се подносе у периоду од 5. децембра до 19. децембра 2016. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

 

oпширније...


Обавештење члановима КМСЗТС о обавези стицања мин 10 бодова у лиценцној години... 

опширније...

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС II за 2016. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2016/2017 годину. Захтеви се подносе у периоду од 24. октобра до 07. новембра 2016. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

преузмите ОГЛАС...

Одлука Управног одбора КМСЗТС (бр 1216-1/16 од 26.08.2016. год.) поводом дописа упућеног Министарству здравља Републике Србије од стране председнице Управног одбора   без овлашћења и сагласности Управног одбора КМСЗТС... 

опширније...

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС IV за 2016. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС. Захтеви се подносе у периоду од 5.септембра до 19. септембра 2016. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

 

oпширније...

Обавештење члановима Коморе упућено од стране председника Статутарне комисије ... 

опширније...

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС I/2016 г. за доделу финансијских средстава ФУП-а намењених ФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ чланова КМСЗТС. Захтеви се подносе у периоду од 18.07-01.08.2016. године, на адресу Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа ......

преузмите ОГЛАС...

Споразум о сарадњи са РТС-ом, који је КМСЗТС потписала 07.06.2016. г. заједно са другим члановима Медицинског форума Србије у циљу боље информисаности грађана о садржајима из области здравља и здравства, актуелним темама и питањима која воде ка унапређењу здравствене заштите и побољшању здравља свих грађана... 

опширније...

У "Сл. гласнику РС" бр 23/2016 од 7. марта 2016 године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ... 

опширније...

29.02.2016. и 01.03.2016.године у централној канцеларији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржана су полагања лицених испита за чланове Коморе, који у процесу континуиране медицинске едукације нису стекли довољан број бодова за обнову лиценцe...

опширније...

Министар здравља је дана 18.01.2016. године донео Решење о образовању Комисије за безбедност здравствених радника... 

опширније...

Обавештење члановима КМСЗТС о полагању лиценцног испита... 

опширније...

Допис Министарства здравља у вези са полагањем лиценцног испита..

Преузето са сајта Лекарске коморе Србије...

опширније...


Писмa подршке:

Oтворено писмо  др Бранка Вујковића...

Kоморе биохемичара Србије...   

Опште болнице у Сремској Митровици...

УМСТ Јабланичког округа...Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.године, а примењиваће се почев од 01.01.2016. године... 

опширније...
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 

опширније...

Потписан је Меморандум о сарадњи Здравственог савета Србије и комора здравствених радника РС у процесу акредитације и праћења реализације КМЕ ...  

опширније...


Раднa верзијa Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Раднa верзијa Каталога радних места у здравству...  Закључци са TAIEX радионице одржане 15-16 септембра 2015. године на тему: ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ И АКУШЕРСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ...

опширније...

Рeшење о образовању Радне групе за израду Предлога националне стратегије за сестринстви и бабиштво ...

опширније...


KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA SRBIJE JE DANA 02.10.2015.GODINE UPUTILA MINISTARSTVU ZDRAVLJA RS I MINISTARSTVU DRZAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE PREDLOGE I SUGESTIJE NA TEKST RADNE VERZIJE KATALOGA RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU, DA SE U KATALOGU PROPISU RADNA MESTA ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ZA KOJA SE ZAHTEVAJU VRSTE OBRAZOVANJA KOJA SU PROPISANA ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU I PRAVILNIKOM O AKADEMSKIM, STRUCNIM I NAUCNIM NAZIVIMA...

Preuzmite:

Dopis  MINISTARSTVU ZDRAVLJA RS

Dopis 
MINISTARSTVU DRZAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE

МИНИСТАР ЗДРАВЉА ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА... 

опширније...

Од 15-16.септембра 2015. године у Хотелу Queens Astoria одржаће се друга ТAIEX радионица о образовању медицинских сестара и бабица: Појашњење образовања медицинских сестара и бабица у Србији- повезано са Директивама и правним тековинама Европске Уније пре усвајања Националног Плана... 

опширније...

30.07.2015. год. 

Представници свих комора‎ здравствених радника - лекара, фармацеута, биохемичара, стоматолога и медицинских сестара и техничара учествовали су у раду данашњег заседања Одбора за здравље и породицу Скупштине Србије, на позив председнице Одбора проф. др Славице Ђукић Дејановић.

снимак седнице...

 

опширније...

На позив министра здравља, 29.07.2015. године је у просторијама Министарства одржан састанак коме су присуствовали директори свих комора здравствених радника, министар и његов шеф кабинета. На састанку је разговарано о предлогу измена и допуна Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике и Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, које доноси министар здравља…

опширније...

Mеморандум о сарадњи Привредне коморе Србије, Министарства здравља и   учесника медицинског система Србије... 

опширније...

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике...

опширније...

Допис Здравственог савета Србије упућен Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије 29.04.2015...

 

опширније... 

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника... 

опширније...

Поштовани чланови КМСЗТС,

У склопу свеобухватних припрема КМСЗТС за процес обнове лиценци односно релиценцирање, који ће започети крајем априла месеца 2015. године, унапређен је и ажуриран електронски Регистар КМСЗТС.
 
Чланови КМСЗТС сада могу да, на прегледнији и приступачнији начин, провере број бодова стечених кроз континуирану медицинску едукацију. Збир броја бодова из КМЕ је приказан и на нивоу лиценцних година и укупно у оквиру лиценцног периода. 
Да би сте проверили све своје податке потребно је да унесете ЈМБГ и свој идентификациони број. Уколико Вам затреба помоћ приликом приступа Регистру или при прегледу података можете се обратити стручној служби огранка у који сте уписани.


ПРОВЕРИТЕ БРОЈ БОДОВА...


office@kmszts.org.rs
Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд
тел/факс: 011/3562107
011/3562108
Текући рачун: 160-386068-52
Стандарди ЕУ
за професије мед 
сестара и бабица


Поштовани, на сајту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије www.kmszts.org.rs од 14.01.2016. године можете се информисати о подацима из евиденције медицинских сестара и здравствених техничара Србије, чланoвa наше Коморе којима је издата лиценца односно одобрење за самостални рад.


Подаци који су постављени на сајт КМСЗТС су подаци из електронског регистра КМСЗТС. Сви чланови КМСЗТС су у законској обавези да свом огранку Коморе пријаве било коју промену података о променама које су битне за упис у именике које Комора води, као и о другим чињеницама из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, па је правна претпоставка да су сви изложени подаци тачни. Молимо чланове КМСЗТС да доставе информацију стручној служби огранка Коморе, уколико је неки од података у евиденцији неажуран;


Запослени у Институту за трансфузију крви Србије прикључили су се у среду (13.01.2016.) у 13 часова акцији „Пет минута тишине за право на живот и рад“, којом желе још једном да, у име своје професије, свих колегиница и колега, изразе дубоку бол због губитка колегинице, медицинске сестре Љубинке Поповић, убијене док је обављала свој посао. Ово је био начин и да покажемо међусобну професионалну солидарност.


Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.год., а примењиваће се почев од 01.01.2016.год. погледајте ...


Објављен нови Правилник о полагању ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА 

 погледајте ...


До сада на сајту

Тренутно на сајту

Имамо 57 гостију на мрежи