На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС- IV у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…


опширније...

Јавни оглас II у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП КМСЗТС намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2018/2019 годину. 

Захтеви за доделу финансијских средстава могу се поднети у периоду од 22.10.2018. године до 05.11.2018. године. .. 

опширније...

Јавни оглас III у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре- чланове КМСЗТС. Захтеви се могу поднети у периоду од 04. септембра до 18. септембра 2018. године…

опширније...

Јавни оглас I у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке за школску 2018/2019 годину.

 Захтеве за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланови КМСЗТС моћи ће да подносе у периоду од 09 до 23. јула 2018. године.... 

опширније...

Јавни оглас II у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС….. 

опширније...

Предлог измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним службама, односно Каталогу радних места у здравству...


опширније...


Јавни оглас I у 2018. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС…

Преузмите  ОГЛАС...


„Конференција здравственог система Србије“ у оквиру процеса ”Унутрашњег дијалога о Косову и Метохији”одржана је 01. фебруара 2018. године у Београду, у Палати Србија, са почетком у 10 часова... 

опширније...

Управни одбор КМСЗТС је на 22. седници одржаној дана 09.12.2017. године, донео одлуку да се ПРОДУЖАВА РОК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту Статута КМСЗТС до 31.12.2017. године... 

опширније...

07.12.2017. г у просторијама Лекарске коморе Србије одржан je састанак Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља Републике Србије....


опширније...

Јавни оглас IV у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове КМСЗТС. 

Захтеви за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације могу се подносити у периоду од 04. до 18. децембра 2017. године.…


Преузмите ОГЛАС...


Обавештење о отварању Јавне расправе о Нацрту Статута КМСЗТС...  преузмите...

Нацрт Статута КМСЗТС... преузмите
На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у октобарском року 2017. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.11.2018. године. Преузмите збирну табелу КМСЗТС... /span>

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

Директори струковних комора у здравству: проф. др Витомир Констатиновић (Стоматолошка комора Србије), прим. Др сц. Мед Славица Цимбаљевић (Комора биохемичара Србије), проф. др Георгиос Константинидис (Комора здравствених установа Србије) и струковна мед. сестра Радмила Угрица (Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије) говорили су за 28. Гласник Лекарске коморе Србије. Изнели су ставове у вези са проблемима у здравственом систему Србије, одласком здравствених радника на рад у иностранство, те начинима за унапређење кадровског плана и плана стручног усавршавања у здравству. Текст је преузет са сајта ЛКС, где се можете упознати са садржајем целокупног Гласника.  Захваљујемо се Лекарској комори Србије на љубазности...


Извод из 28. Гласника Лекарске коморе Србије


24. октобра у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ одржан je cастанак" Почетна анализа кадрова у систему здравствене заштите у Републици Србији ". Tо је први у низу састанака у оквиру активности које за циљ имају анализу кадрова у здравственом систему Србије, а које имплементира Министарство здравља РС у сарадњи са Регионалном канцеларијом Светске здравствене организације (СЗО) и Канцеларијом СЗО у Србији... 

опширније...


Јавни оглас II у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2017/2018 годину. Захтеви се подносе у периоду од 23. октобра до 06. новембра 2017. године на адресу Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

опширније...

Јавни оглас III у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре - чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Захтеви се подносе у периоду од 04. - 18. септембра 2017. године.

Преузмите Оглас...

Поштоване колегегинице и колеге,

у циљу превенције и спречавања физичког и вербалног насиља над медицинским сестрама и здравственим техничарима, од данас, преко интернет сајта КМЗСТС, можете да поднесете онлајн пријаву насиља. 
Комора све своје стручне капацитете ставља на располагање својим члановима како би пружила неопходну правну помоћ жртвама насиља и спречила насилничко понашање над медицинским сестрама и здравственим техничарима током обављања здравствене делатности. 

Комора очекује да ће сарадња и размена информација свих чинилаца здравственог система Србије, убрзана имплементација превентивних мера, наставак залагања за унапређење законске регулативе и увођење адекватних санкција, дати јасну поруку да НАСИЉЕ НАД ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА НЕ СМЕ БИТИ ТОЛЕРИСАНО!.

ПРИЈАВА НАСИЉА...


25.07.2017. год. је одржан састанак КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ...

опширније...


Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС-I за 2017. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2017/2018 годину. Захтеви се подносе у периоду од 17. јула до 31. јула 2017. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

преузмите ОГЛАС...

КМСЗТС је кроз надоградњу свог информационог система отворила могућност организаторима континуиране едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре да евидентирају присуство чланова наше коморе на овим програмима путем интернета, директно у Регистар КМСЗТС...

oпширније...


Обавештење организаторима акредитваних програма континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике и члановима КМСЗТС... 

опширније..


На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у јануарском року 2017. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 03.03.2018. године.

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

"Обавештавамо вас да ће се јавна расправа о Нацрту закона о апотекарској делатности одржати у периоду од 13. јануара 2017. до 02. фебруара 2017. године. На нашем сајту и на званичној интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије  објављен је наведени Нацрт закона као и програм јавне расправе. Позивамо вас да узмете активно учешће!"...

Нацрт  закона о апотекарској делатности
Јавни позив за учешће у јавној расправи
Програм расправе 
Образац 1 коментара на Нацрт закона о апотекарској делатности
Образац 2 коментара на Нацрт закона о апотекарској делатности

www.zdravlјe.gov.rs

Здравствени савет Србије расписао ЈАВНИ ПОЗИВ  o акредитацији програма континуиране едукације у 2017. год... 

опширније...

Министарство здравља Републике Србије организује јавну расправу за Нацрт Закона о санитарном надзору која ће се одржати у уторак, 10.01.2017. године са почетком у 12:00 часова у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, сала 1, у приземљу. 

На нашем сајту можете преузети :

Нацрт Закона о санитарном надзору, 
Образложење, 
Образац за давање коментара на Нацрт Закона,  као и 
Закључак одбора Владе Републике Србије


www.zdravlje.gov.rs

Обавештење члановима КМСЗТС о објављивању Нацрта закона о здравственој заштити...

Нацрт закона о здравственој заштити... 

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о здравственој заштити ...

Програм јавне расправе...

Образац коментара на Нацрт закона о здравственој заштити ...

www.zdravlje.gov.rs

Oбраћање директорке КМСЗТС члановима Коморе поводом изношења лажних оптужби у дневним новинама од стране појединих високих функционера Коморе...


опширније...


Обавештење члановима КМСЗТС о обавези стицања мин 10 бодова у лиценцној години... 

опширније...


Одлука Управног одбора КМСЗТС (бр 1216-1/16 од 26.08.2016. год.) поводом дописа упућеног Министарству здравља Републике Србије од стране председнице Управног одбора   без овлашћења и сагласности Управног одбора КМСЗТС... 

опширније...


Споразум о сарадњи са РТС-ом, који је КМСЗТС потписала 07.06.2016. г. заједно са другим члановима Медицинског форума Србије у циљу боље информисаности грађана о садржајима из области здравља и здравства, актуелним темама и питањима која воде ка унапређењу здравствене заштите и побољшању здравља свих грађана... 

опширније...У "Сл. гласнику РС" бр 23/2016 од 7. марта 2016 године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ... 

опширније...


Министар здравља је дана 18.01.2016. године донео Решење о образовању Комисије за безбедност здравствених радника... 

опширније...


Обавештење члановима КМСЗТС о полагању лиценцног испита... 

опширније...

Допис Министарства здравља у вези са полагањем лиценцног испита..

Преузето са сајта Лекарске коморе Србије...

опширније...


Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.године, а примењиваће се почев од 01.01.2016. године... 

опширније...
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 

опширније...

Потписан је Меморандум о сарадњи Здравственог савета Србије и комора здравствених радника РС у процесу акредитације и праћења реализације КМЕ ...  

опширније...


МИНИСТАР ЗДРАВЉА ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА... 

опширније...

Mеморандум о сарадњи Привредне коморе Србије, Министарства здравља и   учесника медицинског система Србије... 

опширније... office@kmszts.org.rs
Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд
тел/факс: 011/3562107
011/3562108
Поштовани, на сајту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије www.kmszts.org.rs од 14.01.2016. године можете се информисати о подацима из евиденције медицинских сестара и здравствених техничара Србије, чланoвa наше Коморе којима је издата лиценца односно одобрење за самостални рад.


Подаци који су постављени на сајт КМСЗТС су подаци из електронског регистра КМСЗТС. Сви чланови КМСЗТС су у законској обавези да свом огранку Коморе пријаве било коју промену података о променама које су битне за упис у именике које Комора води, као и о другим чињеницама из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, па је правна претпоставка да су сви изложени подаци тачни. Молимо чланове КМСЗТС да доставе информацију стручној служби огранка Коморе, уколико је неки од података у евиденцији неажуран;


Запослени у Институту за трансфузију крви Србије прикључили су се у среду (13.01.2016.) у 13 часова акцији „Пет минута тишине за право на живот и рад“, којом желе још једном да, у име своје професије, свих колегиница и колега, изразе дубоку бол због губитка колегинице, медицинске сестре Љубинке Поповић, убијене док је обављала свој посао. Ово је био начин и да покажемо међусобну професионалну солидарност.


Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12.12.2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињење стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24.12.2015.год., а примењиваће се почев од 01.01.2016.год. погледајте ...


Објављен нови Правилник о полагању ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА 

 погледајте ...


До сада на сајту

Тренутно на сајту

Имамо 29 гостију на мрежи